Στεγανοποίηση

Στεγανοποίηση Υπογείων Κατασκευών
  • Χρήση εξειδικευμένων μεθόδων
  • Εφαρμογή μεθόδου από την εσωτερική πλευρά του υπογείου χωρίς να απαιτείται ξεμπάζωμα
  • Χρήση καινοτόμου εξοπλισμού