Επιτόπια Διάγνωση

Επιτόπια Διάγνωση Προβλημάτων - Τεχνική Μελέτη
  • Έλεγχος αντοχής μπετόν και ανίχνευση υφιστάμενου σιδηρού οπλισμού μέσα στις κατασκευές με μη καταστροφικές μεθόδους
  • Διάγνωση επιτόπια και προσδιορισμός είδους και βάθους προβλημάτων σε κατασκευές μπετόν (ενανθράκωση, χλωριόντα, ασβεστοποίηση) με παράδοση πλήρους τεχνικής έκθεσης με υπογραφή μηχανικού
  • Διάγνωση προβλημάτων πέτρινων κατασκευών και σύνταξη μελετών αποκατάστασης και ενίσχυσης
  • Διάγνωση προβλημάτων κατασκευών από μπετόν και σύνταξη μελετών αποκατάστασης και ενίσχυσης