Ενισχύσεις Κτιρίων

Ενισχύσεις - Επισκευές Κτιρίων
  • Οπλισμένα επιχρίσματα – Ενισχυμένοι Σοβάδες υψηλής αντοχής
  • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα – Gunite
  • Ενισχύσεις με σύγχρονα υλικά: υφάσματα από ίνες άνθρακα ή υάλου / ελάσματα από ίνες άνθρακα για γρήγορη και καθαρή εφαρμογή με την ελάχιστη όχληση ακόμα και σε κτίρια σε λειτουργία
  • Αντιδιαβρωτική προστασία: Αντιμετώπιση σκουριάς σιδηρού οπλισμού με μελέτη μηχανικού. Χρήση υλικών υψηλής εξειδίκευσης για την αντιμετώπιση και των κρυμμένων προβλημάτων. Η απλή επάλειψη της σκουριάς απλά μεταφέρει το πρόβλημα αλλού. Διάγνωση για κρυφές περιοχές με ειδικό εξοπλισμό
  • Αποκατάσταση διαβρωμένου - υποβαθμισμένου μπετόν με ρωγμές ή αποδιοργάνωση με χρήση εξειδικευμένων κονιαμάτων υψηλής αντοχής με μελέτη μηχανικού
  • Επισκευή ρωγμών σε πέτρινες κατασκευές, σε μπετόν ή και σε τοίχους από τούβλα με χρήση διαφόρων μεθόδων (Ρητινενέσεις, Τσιμεντενέσεις, αρμολογήματα κ.α.)